Algorytm:

Krótki Przewodnik po e-Zdrowiu

Warszawa, 21 sierpnia 2019r.

Wstęp


Cyfryzacja to duże wyzwanie. Poradnik „jak to ugryźć?”- na swoją skalę- nie mniejsze.
Zwykle przystępując do opisania czy wytłumaczenia obszernego tematu podejmujący się tego zadania musi wybrać kryterium , według którego będzie zagadnienie tłumaczył. W tym wypadku przyjęliśmy kryterium terminów wymagalności poszczególnych obowiązków.
Pierwszym czekającym nas wszystkich obowiązkiem jest przejście w styczniu 2020r na wystawianie recept elektronicznych. Dlatego pierwszy schemat naszego poradnika to „jak poradzić sobie z receptą?” .

Co dalej?
Ważne aby nasz Czytelnik wiedział, że z wyjątkiem recept i skierowań nie ma jednego uniwersalnego terminu, po którym papierowa dokumentacja nie może być dłużej prowadzona i musi ją zastąpić dokumentacja elektroniczna.

Teoretycznie, w przypadku każdego dokumentu termin ten może być inny.

Pomimo, iż wszystkie materiały zamieszczone są na części serwera NIL, jakim zarządza Komisja Stomatologiczna, przewodnik może być przydatny nie tylko stomatologom. Adresowany jest bowiem w pierwszym rzędzie do wszystkich, którzy prowadza podmioty i praktyki nieposiadające napisanego pod potrzeby danego podmiotu programu do dokumentacji medycznej.

 

w trakcie lektury nie pomiń:

Ankieta - Programy

Instruktaż aplikacji
gabinet.gov.pl

Wstęp

Algorytm-eRecepta

Algorytm-Programy