Algorytm:

Programy- finansowanie cyfryzacji gabinetu


W uchwalonej w grudniu 2018r.ustawie o e-skierowaniach przewidziane są odliczenia wydatków na podłączenie do Platformy P1. Niestety, ustawa obejmuje tym uprawnieniem tylko apteki. Przewidzianą formą rekompensaty jest odliczenie wydatków do 3,5 tys.zł od dochodu na każde ze stanowisk (do 4 stanowisk)apteki. Jest to więc podwójne odliczenie wydatków (raz jako kosztów pomniejszających przychód i drugi raz pomniejszających dochód).
Jak wskazywał Apel Prezydium NRL pozostali przedsiębiorcy nie mogą zostać pominięci. Samorząd lekarski domaga się również przynajmniej podwójnego odliczenia kosztów informatyzacji dla PWDL. Sprawa jest o tyle donioślejsza, że rekompensatami kosztów z tytułu dostosowania do wystawiania e-ZLA objete zostały (zresztą niezgodnie z ustawą) tylko placówki publiczne i tylko mające umowę o świadczenia POZ.

.

W dniu 26.09.2019r Prezes NFZ wydał nowe zarządzenie w tej sprawie. tym razem dofinansowanie obejmuje i sprzęt i oprogramowanie, ale wielkość refundacji jest uzalezniona od wielkosci kontraktu.
Zarządzenie nr 127

wnioski do 10 grudnia 2019r


31 maja 2019r Prezes NFZ wydał Zarządzenie (nr55/2019/DEF) w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców , w którym określił mozliwość refundacji do 80% kosztów zakupu programów (z maksymalnie 1000zł ceny programu) oraz wyzanczył datę 10 sierpnia 2019r, jako ostateczną do składania wniosków.

Zaraz po wydaniu tego Zarządzenia Prezes NRL skierował do Prezesa NFZ pismo z apelem o doprecyzowanie czy:
- osoby rozliczające się z dostawca na zasadzie licencji rocznej będa mogły regularnie korzystać z tego dofinansowania,
- czy skorzystanie z tego dofinansowania w jednym roku wyłącza taka możliwość w latach nastepnych
słowem, był to apel o całościowe określenie zasad refundacji.
Zarządzenie to znowelizowano w dniu 8 sierpnia 2019r Zarządzenie 108 , przedłużając czas na składanie wniosków do 10 wrzesnia 2019r.

Zaznaczyc należy, że Samorząd lekarski nie popiera tej formy dofinansowania, gdyż nie sa objęte nim placówki nieposiadające kontraktu z NFZ, a obowiązek cyfryzacji ma charakter powszechny.------------------