e-Recepta:

"gorąca jesień" AD 2019

Warszawa, 22 października 2019r.

Pierwszym czekającym nas wszystkich obowiązkiem w zakresie EDM (poza 3 dokumentami określonymi w rozporządzeniu MZ ws EDM) jest przejście w styczniu 2020r na wystawianie recept elektronicznych. Jak zawsze, niedomogi reformy ujawniają się z największą intensywnością tuż przed jej wdrożeniem. Czy technicznie jest to przygotowane? , czy wzięto pod uwagę "czynnik ludzki"? Nigdy nie jest za późno na dobrze postawione pytania.


W powodzi pism i komunikatów , na czołowe miejsce wybija sie jeden dokument:

Pismo Ministra Zdrowia z 11 grudnia 2019r.

W piśmie tym MZ wyraźnie podkreśla możliwość wystawienia recepty papierowej, oraz "zachęca" wszystkich lekarzy do przejścia na nowe zasady.


Najgorszą bowiem rzeczą, jaka mogłaby się zdarzyć to oczywiście chaos wywołany jakąś znaczącą liczbą pacjentów, którzy nie mogliby otrzymać przepisanego na e-recepcie leku lub musieliby wskutek błędnego działania systemu wykupić go za pełną odpłatnością.A nie chcąc tego robić wracaliby do gabinetów po nową receptę, ponieważ e-Recepty nie można poprawić (trzeba ją anulować, co jest dodatkową czynnością i wystawić nową).

Nie jest tak, że każdy błąd e-recepty dyskwalifikuje ją. Są sytuacje, określone w § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. recept, które upoważniają farmaceutę nie tyle do skorygowania eRecepty, ile do wydania leku z jednoczesnym wskazaniem korekt w Dokumencie Realizacji Recepty.
Aktualne brzmienie § 10 rozporządzenia ministra zdrowia ws. Recept

postanowienia § 10 w poradach CSIOZ dla farmaceutów

 

w trakcie lektury nie pomiń:

Poradnik CSIOZ

wybrane z
Poradnika CSIOZ

Okiem Farmaceutów

Algorytm-Recepta

Nowości-Twitter

W katalogu tych "uprzywilejowanych" sytuacji nie było jednak przypadku, w którym podano niewłaściwy kod EAN leku. W takiej sytuacji farmaceuta mógł wydać lek za 100% odpłatnością. Sytuację rozwiązał Komunikat MZ z 28 listopada 2019r (poniżej) potwierdzony Komunikatem MZ z 30 grudnia 2019r- można zrealizowac lek ze wskazaną na recepcie refundacją>

jeśli szukasz programu do obsługi e-recepty sprawdź gdzie Twoja praktyka lub podmiot sytuuje się w schemacie oracowanego przez nas Algorytmu. W ramach zawartego tam polecenia "Przemyśl!" link przeniesie Cię do strony głównej Kompendium. Tam przeczytaj uważnie pkt V.1.- o Ankiecie i ważnych parametrach programów.2019-11-29| Komunikat MZ Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie

2019-11-22| Stanowisko NRLws. eRecept

2019-10-16| Komunikat MZ nt. stanu gotowości dostawców IT (systemy szpitalne i gabinetowe) w zakresie eRecepty
Oczekiwane działania:

1. MZ planuje wdrożyć do końca 2019 r. system uniemożliwiający wystawienie recepty, w której kod EAN nie odpowiada określonemu na recepcie stopniowi odpłatności. Nie do końca wiadomo czy jest to rozwiązanie sanujące problem po stronie gabinetu- błędnie wystawiona recepta może zostać po prostu „zawracana” przez Platformę P1.

2. Art.9b ustawy o systemie informacji przewiduje opublikowanie przez CSIOZ danych słuzących zbudowaniu w systemach gabinetowych wyszukiwarki leków z przypisanym stopniem odpłatności. Takie narzędzie będzie udostepnione automatycznie w aplikacji gabinet.gov.pl

3. MZ zapowiada zaimplementowanie do aplikacji gabinet.gov.pl certyfikatu ZUS, jako metody podpisu. Może to usprawnić proces podpisywania recept i skierowań, gdyż certyfikat ma niezmienne hasło (w przeciwieństwie do kodów autoryzacyjnych Profilu Zaufanego)