Wyjaśnienie niezgodności danych , jakie przyjęte zostały do sprawozdania NFZ za IV kwartał 2020r. -uchwała nr 5/2021 Rady NFZ-tabela IV.8.1
link do Uchwały nr 5/2021 opracowanie
Prawidłowa tabela zbiorcza (dane w tys.zł) KS NRL
A B C                      
pozycje zestawienia zbiorczo oddziały wg załącznika do uchwały (błędne w poz.9 i 11) zbiorczo oddziały po korekcie błędu dodatkowa korekta, o której poinformował Fundusz   Pismo NFZ do NRL z dnia 10 czewca 2021r.       
1 świadczenia ogólnostomatologiczne 938 098,56 938 098,56      
2 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia 147 876,14 147 876,14        
3 świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym 29 550,49 29 550,49    
4 świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS 4 237,23 4 237,23    
5 świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 89 115,14 89 115,14   koszt 456 mln zł (połowa wartości św.ogólnostom.) oraz 90 mln zł za ryczałty dentobusowe (20 tysięcy na dzień na 1 dentobus) musiałyby wydać się na pierwszy rzut oka szokujące. Jak również rozmiar samej niezgodności sumy (531 mln zł).  
6 świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży 135 753,64 135 753,64    
7 świadczenia protetyki stomatologicznej 65 367,59 65 367,59    
8 świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki 622,39 622,39 nie- prawidłowa prawidłowa    
9 świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej 456 036,20
11 681,00
  44 480 444,80                
10 świadczenia udzielane w dentobusie 2 433,52 2 433,52 11 239,59
11 świadczenia udzielane w dentobusie - ryczałt 90 664,44 3 511,68
19 154,73
8 724 87,24 W oficjalnym sprawozdaniu finansowym sprządzonym na podstawie ksiąg rachunkowych -
12 świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom 11 239,59 11 239,59   531 507,96
13 świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia 19 154,73 19 154,73  
        link do spr.fin
14 świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w dentobusie uczniom do 18 roku życia 897,99 897,99 650,52 na stronie 30 podano kwotę                 1 630 349 106,83 zł
15 świadczenia periodontologii 7 105,39 7 105,39   w komórce B17 widnieje kwota 1 467 295,60  
16 program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 650,52 650,52   Sprawozdanie fin. opiewa więc na kwotę o 163 mln zł wyższą
17 razem 1 998 803,56 1 467 295,60
uwagę skorygowanego nawet sprawozdania przykuwa pozycja 11. A to dlatego, że jest o 63% wyższa od kosztu np.. pomocy doraźnej w całym kraju (B9)   komórka C11 liczba dentobusów 1 d-bus/ rok 1 d-bus/ miesiąc
błąd w tabeli IV.8.1. polegał na błędnych danych z pozycji 9 i 11 
dane w tys.zł
dane błędne d. poprawne 19 154,73 16                  1 197           100
9 świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej 456 036,20 11 681,00
11 świadczenia udzielane w dentobusie - ryczałt 90 664,44 3 511,68 100  tys. zł miesięcznego ryczałtu na załogę 1 dentobusu
       546 700,63       15 192,67
różnica w tys zł 531 507,96 pięćset trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych
Dane dotyczące wykonań w rodzaju leczenie stomatologiczne A C B
za rok 2020 w tys.zł tabela IV.8.2 spr.finnansowe tabela III.1
   
A załącznik do uchwały 5/21 Rady NFZ tabela IV.8.1   1 467 000    różnica    różnica
B tabela III.1  1 809 000   1 467 000  C-A            1 630 000  B-C            1 809 000
C oficjalne sprawozdanie finansowe sprawozdanie finansowe  1 630 000       163 000        179 000 w tys.zł
              163                179 w mln zł