Amalgamat

Poradnik Komisji Stomatologicznej NRL

Warszawa | 25 stycznia 2019 r.

 • | indeks zmian - ostatnia 5.02.2019r.

  2019-01-25 Publikacja
  2019-02-05 dodano: wymogi dot.separatorów

 

dokumenty KS NRL i NRL:
- Stanowisko KS NRL z 29.09.2018r
- Pismo Prezesa NRL do MZ z 10.12.2018r.
- Apel NRL o refundację kosztów
- ponadto: 31.07.2018r. | 07.12.2018r.

 
 • Rozporządzenie UE ws rtęci
 • Komunikat MZ z 29 marca 2018r
 • Stanowisko Prezydium KS NRL 4.01.19
 • Jak wskazano w Stanowisku Prezydium KS NRLz 4.01.2019r. Komisja Stomatologiczna NRL ma świadomość oczekiwania Koleżanek i Kolegów na proste i jasne wytyczne. I w tym duchu KSNRL przedłożyła Naczelnej Radzie Lekarskiej projekty 4 dokumentów:

 • Stanowiska NRL w sprawie obowiązków lekarzy dentystów, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rtęci tłumaczącego na gruncie art.39 ust.1 ustawy o izbach lekarskich znaczenie zapisów art.10 Rozporządzenia UE i sugerującego możliwe sposoby wykonania zapisanych tam obowiązków przy wsparciu władz publicznych,
 • Apeli do : 1)Prezesa Rady Ministrów o decyzję ws sfinansowania obowiązków nałożonych na placówki stomatologiczne; 2) Ministra Zdrowia, o uzupełenienie katalogu świadczeń gwarantowanych o świadczenie bezpiecznego usunięcia wypełenienia amalgamatowego,
 • wniosku NRL do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie jednego z przepisów definiującego wzór karty przekazania odpadów za niezgodnego z art.2 Konstytucji RP.

  Dokumenty te zostały podjęte przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 25 stycznia 2019r.

  Stanowisko NRL Apel do Premiera Apel do Ministra Zdrowia Uchwała NRL (TK)

  W Stanowisku, Naczelna Rada Lekarska nakreśla 3 modele, według których podmiot wykonujący działalność leczniczą może dostosować się do przepisanych Rozporządzeniem obowiązków.  Naczelna Izba Lekarska 2019r.