wrzesień 2020r.
RADIOLOGIA -NOWELIZACJA
O PRZEDŁUŻONYCH SKUTKACH DZIAŁANIA
Raport
Wpisy na stronie serwisu STM witryny NIL poświęcone zmianom w przepisach
16.10.2019 Nowe regulacje wynikające z ustawy Prawo atomowe Kluczowymi zagadnieniami wydają się jednak być:
04.11.2019 o art. 20 ustawy nowelizującej
09.12.2019 Nowości c.d.- informacja o zgodach na procedury
wpis zawiera wzór raportu
05.02.2020 Przypomnienie o komunikacie GIS ws szkoleń ORP
 
         
   
21.05.2020 Obowiązek powiadamiania o wpływie rtg na środowisko  
 
 
 
     
  Co jest sednem tej zmiany?  
O ile poprzednia wersja ustawy zwalniała wszystkie procedury rtg z obowiązku uzyskiwania zgody na ich wykonywanie, o tyle nowa wersja ustawy to zwolnienie ogranicza tylko do zdj.wewnątrzustnych. Procedury inne (panorama, cbct, cefalometria) wymagają uzyskania zgody. Ponieważ obecny przepis wykonawczy nie zawiera okreslenia wymogów dla procedur stomatologicznych , do czasu wydania nowego (najpóźniej jesień 2021) te procedury moga byc wykonywane jak dotąd. 
Na czym powinno skupiać się nowe rozporządzenie ws warunków uzyskiwania zgód?
Minister Zdrowia wydając rozporzadzenie na podstawie ust.13 art.33q (powyżej jest link do brzmienia tego przepisu) powinien -zgodnie z ustawą - mieć na wzgledzie "bezpieczeństwo personelu i pacjentów tych jednostek ochrony zdrowia, w tym także konieczność zapewnienia personelu o właściwych kwalifikacjach przy wykonywaniu medycznych procedur radiologicznych związanych z istotnym z punktu widzenia ochrony radiologicznej narażeniem pacjenta".
Jak prawo sytuuje rolę konsultantów wojewódzkich z dziedziny radiologii?
Konsultanci wojewódzcy mają wydac opinię ws wyrażenia zgody. Przepisowi temu można zarzucić brak dookreślenia kryteriów, wg których konsultanci mają taka opinie sporządzić. Pozostaje mieć nadzieję na wypracowanie w gronie PP Konsultantów dobrej praktyki w wykonywaniu tego uprawnienia. 
Działania Samorządu
Samorząd nie poprzestaje oczywiście na działaniach informacyjnych. Wystąpilismy o włączenie nas do prac nad nowym rozporządzeniem. GIS nie  przychylił się do  tego wniosku, ale zapewniono nas o konsultacjach na etapie procedowania nad gotowym już porjektem. Znajdujemy się w trakcie rozmów , do których dochodzi z inicjatywy Izby.