EDM- Kompendium

opracowania:

Warszawa | 20 października 2018 r.

 • | indeks zmian - ostatnia 18.11.2018r.

  2018-10-25 | Pkt. I | Zmiana spowodowana decyzją MZ
  2018-11-12 | Pkt. I | aktualizacja obowiązków ustawowych
  2018-11-18 | Pkt.IV | nowy punkt o rekompensatach kosztów

 • EDM- co jest czym?
 • Terminy:co od kiedy wymagane
 • Funkcjonalności programów: niezbędne i pożądane
 • stanowiska NRL i Prezydium NRL:
  - NRL, ws bezpieczeństwa dokumentacji
  - PNRL, w sprawie cyfryzacji opieki.zdr.
  - ponadto: 06.04.18 | 29.06.2018 | 15.10.2018 | 13.11.2018r.

  Wstęp

  Tytuł tego opracowania „EDM” jest trochę mylący, ale nazwę zawdzięcza ono rozpoznawalności samego hasła.
  W istocie bowiem , do pełnego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w przypadku medycyny ambulatoryjnej jest jeszcze daleko. Jaka jest różnica pomiędzy obecnie prowadzoną klasyczną dokumentacją medyczną (choć w wersji elektronicznej) a EDM?- to wyjaśniamy w poradniku na stronach stomatologicznych witryny NIL

  EDM- co jest czym?

  Zatem już wiemy, że dopóki Minister nie zaliczy do EDM danego rodzaju dokumentu (np. historii choroby poradni ambulatoryjnej), prowadzenie tego dokumentu podlega regulacjom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U.2015.2069]. W tym rozporządzeniu jest rozdział 9 , który określa wymagania dla prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.  Naczelna Izba Lekarska 2018r.